Hodná ČSSD a ošklivá ODS

Je to zhruba půl roku, co jsem naposledy napsal politický blogspot – Jsme opravdu národ závistivců?. Tenkrát jsem se pozastavoval nad názory lidí na chystané reformy a především na snížení daňové progresivity. Dnes bych se rád k tématu reforem vrátil. Nestačím totiž pobírat, co některé omezené mozečky dokážou vyplodit. Na tuto strunu jednoznačně hraje ČSSD, která nasadila vysoce negativní postoj vůči reformám. Přitom prosákly informace, že uvnitř strany soudruh..eh..pardon pan předseda Paroubek prohlašuje, že reformy nakonec nejsou tak špatné. To jen dokládá nesmírný populismus této strany. Ano, do jisté míry je populistická každá politická strana. Něco jiného je ale mít svůj politický názor a vidění světa a on něm přesvědčovat voliče i za cenu populitických ústupků a tanečků, jak to politické strany dělají, a něco jiného je svoje názory a počínání formovat na základě názoru veřejnosti. To je přesně případ ČSSD. Kam mínění veřejnosti tam plášť. Jen proboha neudělat něco nepopulárního.
No a jelikož reformy jsou většinou nepopulární, tak proč se nesvést na vlně populismu? Dnes a denně se setkávám s názory, jací jsou ODS darebáci a zloději. A přijde mi, že podle mnohých mohou i za brzký příchod zimy. Dnes jsem se dokonce dočetl, že je naprosto nehorázné, jak ošklivá ODS snižuje daně kapitalistům jako jsou nadnárodní firmy1. Nevím, jestli se mám nad takovým názorem smát nebo brečet. To, že ČSSD tyto firmy dotovala miliardami na pobídkách, kdy vytvoření jednoho pracovního místa bylo dotováno více než milionem korun z ničeho jiného než z našich daní, to je některým očividně jedno. Ale, že ODS ruší politiku štědrých pobídek a na místo toho zavádí mnohem spravedlivější formu podpory podnikání ve formě snižování daní, to už je nehoráznost. Ze snížení daní bude mít totiž užitek nejen takový Hyundai, ale i Pepa Vomáčka, který má malou firmičku a každý rok odvádí daně a na rozdíl od Hyundae nehrozí, že se za 10 let sebere a půjde např. na Ukrajinu. ODS samozřejmě může i za inflaci. "Zloději z ODS nám tak zdražují jídlo, že na chvíli nebudu mít co do huby." Bouchne si "sociální případ" v hospodě do stolu. Co na tom, že měsíčně utratí minimálně pět tisíc na hulení a chlastu. Sociálních případů, kteří jsou opravdu ve špatné situaci a potřebují pomoci, je u nás mnohem méně než těch, kteří si na svoji sociální situaci stěžují. Co se týče inflace. Skutečnost je taková, že vláda navýšila inflaci maximálně o procento zvýšením nižší sazby daně z přidané hodnoty. Zbytek jsou tlaky na dorovnávání cenové hladiny naší a ostatních zemí EU, nebo také přehřívání ekonomiky, která se pomalu nachází na vrcholu hospodářského cyklu. Ekonomika funguje na hranici svých produkčních možností, zdroje (např. lidské) jsou omezené a to vede také k inflačním tlakům. S tím souvisí také problematika nezaměstnanosti. Dnes se firmy potýkají s nedostatkem pracovních sil, míra nezaměstnanosti klesá k přirozené míře, to znamená, že zdravý člověk dnes nemůže mít problém nalézt práci a pokud ji nemůže nalézt, není problém v systému, ale v něm. Pozastavovat se také musím nad tím, jak si někdo stěžuje, že bylo za "komančů" mnohem levněji např. v souvislosti s drahým máslem. Buď neumí počítat nebo mají krátkou paměť. To by mělo údajně stát až 60 Kč (dnes už se ukazuje, že to byla spíš bublina a cena bude kolem 25-30Kč). V době, kdy byl za komunistů průměrný plat 1500 Kč, stálo máslo 10Kč. Dnes je medián platů zhruba 12x vyšší než tehdy a průměr 14x vyšší, to znamená, že kdyby mělo stát stejně jako za komunistů, tak by stálo 120-140 Kč.
K reformám: osobně nepovažuju reformy za příliš zdařilé, ale je to způsobeno politickým rozložením, za kterého je možné se dohodnout jen na hodně velkém kompromisu a kompromis nikdy ze své podstaty nebyl reformním. Osobně považuju za prioritu dát dopořádku veřejné finance, tedy vyrovnat výdajovou a příjmovou stránku rozpočtu. Bohužel ČSSD za 8 let své vlády neuvěřitelným způsobem zvýšila zadluženost země a většina jejích hospodářských úspěchů nebyla zaplacená ničím jiným než dluhy. Dnes ročně platíme na úrocích neuvěřitelných 45 miliard Kč. Když si člověk představí, že by se tyto finance mohly dát např. do školství, tak musí jen zamáčknout slzu. Bohužel snižování trendu zadluženosti je věc více než těžká. Nyní vláda provádí doslova minimální škrty a přitom se zvedá obrovská vlna odporu. Subjekty jako odbory nebo zastánci sociálních dávek proklamující solidaritu se chovají v tomto případě naprosto sobecky. Všichni ví, že státní dluh zadlužuje každého z nás, ale každý řve, když se začne u něj. Jen ať mi nikdo nešahá na peníze od státu. Co na tom, že se kvůli tomu musí stát zadlužovat. My to platit nebudeme, to až naše děti nám poděkují.
Osobně jsem pro snižování daní až po nápravě výdajů. Momentálně se sice výdaje snižují, ale s nimi i příjmová strana, takže zadlužování se snižuje jen pomalu. Další prioritou by mělo být vytvoření pevného právního prostředí a výkonného soudního aparátu. Tady vládá postupuje relativně slušně. Mělo by také dojít k zprůhlednění státního aparátu a jeho efektivnění, především odstranit pole pro korupci. To souvisí s odbouráváním přebujelého sociálního státu, který není nic jiného než živnou půdou pro korupci a neefektivitu. Nemůžeme se divit, že máme jedny z nejdražší dálnic na světě. Kdo ví, kolik peněz se na tom ulilo.
V neposlední řadě je to podpora školství a vzdělanosti. Existuje x faktorů, které podporují ekonomický růst, ale pouze jeden je neoddiskutovatelný a shodne se na něm pravice i levice – je to vzdělanost národa. Bohužel věda a školství jsou u nás výrazně podfinancovány a co hůř, výdaje na ně nejenže nerostou, ale příští rok dokonce klesnou. To považuju za velký krok stranou současné vlády. Šetřit by se mělo na mnoha věcech, ne ale na školství.
Co říci závěrem? Bohužel většina lidí neumí domýšlet ekonomické souvisloti a v demokracii to je většina, kdo řídí společnost. Asi nezbývá než se vyrovnat ze skutečností, že na lidi stačí jednoduché gesta. Jirka ukáže prstem na ODS a polovina lidí vezme šutr a hodí si, hlavně, že mají viníka své "neutěšené" životní situace. Přitom životní situace každého z nás v drtivé většině případů zavisí jen a jen na nás.
Disclaimer: Jsem člověk spíše apolitický, i když pravicově založený. Nejsem věrným přívržencem žádné politické strany a politika je něco, co mě absolutně neláká.

Dodatek: 1 Nedávno jsem se bavil na téma veřejných financí s jedním Američanem. Byl to člověk, který není jinak bohatý, spíše naopak. Když jsem mu říkal, že u nás lidí jen těžko nesou, když se snižují daně bohatým, tak mi odpověděl, že to nechápe, protože, pokud stát vezme méně peněz bohatým, tak jim zůstane více peněz na jejich podnikání, které můžou rozšiřovat a tím vytvářet nové pracovní příležitosti. Prospěch z toho bude mít celá společnost včetně těch chudších, kteří díky tomu najdou práci. Co dodat? Snad jen jiný kraj, jiný mrav.

2 komentáře: „Hodná ČSSD a ošklivá ODS“

  1. anonymous avatar
    anonymous

    tobik writes:Tak je pravda, že by se na školství nemělo šetřit, ale hlavně by se ve školství mělo lépe hospodařit. Nyní mám na mysli státní maturitu, která bude, jak to tak vypadá, pořádný propadák, a přitom se do toho investuje ohromné množství peněz. Většina učitelů, co znám, je proti. Navíc školství imho utrácí mnoho peněz zbytečně za srovnávací testy škol. Jen já jsem dělal v kvartě (=9. třída) dva a v kvintě další dva. V praxi to je jen hrozné plýtvání papírem a mnoho peněz pro SCIO;-)

  2. anonymous avatar
    anonymous

    Marek writes:2tobik: Státní maturita jako koncept špatná není. Jen… K čemu vymýšlet další (navíc nekvalitní) testovací systém pro angličtinu, když tu máme mezinárodně uznávaný FCE.. Pro němčinu a další jazyky jistě existuje něco srovnatelného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *