Když zvítězí prachy nad zdravým rozumem a právem

Včera byl zveřejněn rozsudek v případu Pirátské zátoky. Bohužel došlo na tu nejhorší variantu. Soud rozhodl, že představitelé The Pirate Bay půjdou sedět, natvrdo. A ještě musí zaplatit v přepočtu 70 milionů korun.
Internetová média věnovala soudnímu procesu velkou pozornost. Ale že to bude taková událost i pro mainstreamová média, to jsem nečekal. Dostalo se to do večerních zpráv, hlavním titulkem sobotního vydání Mladé Fronty je "Úder pirátům na internetu".

Tam jsem také našel zajímavý komentář zástupce České protipirátské unie: "Není v lidských silách odhalit statisíce uživatelů, kteří si stáhli do počítače film. Lepší je obvinit ty, kteří jim to usnadnili a umožnili, jako se to stalo ve Švédsku." Věřím tomu, že pro protipirátské organizace to lepší je, o tom, že to má oporu v právu a zdravém rozumu, velmi pochybuju. Představte si, že by se tato logika aplikovala na ostatní oblasti lidského konání. Proč už třeba nesedí výrobci pistolí Beretta, když jejich výrobkem šílenec v Německu postřílel patnáct lidí? Je jednoznačné, že mu to ta pistol ulehčila a umožnila.

Možná to bude tím, že vytvořit nástroj ještě automaticky neznamená být zodpovědný za jeho zneužití. Nejlépe to parafrázuje otřepaný vtip: "Zatknete mě za znásilnění sousedky? Proč, vy jste ji znásilnil? Ne, ale mám nástroj."
Zneužitelné je dnes ve větší či menší míře vše a kdyby se tedy začala plošně aplikovat logika protipirátských organizací a rozsudek švédského soudu, tak by se teprve ve vší nahotě ukázalo, že to nemá nic společného s rozumem a právem, ale jde jen o deformaci pod obrovským lobby hudebních a filmových vydavatelství.

Problematiku autorských práv docela sleduju a taky jsem si hodněkrát všiml, že zástupci protipirátských organizací lidem prachsprostě lžou, překrucují autorský zákon a upravují si ho k obrazu svému. Díky této masáži lidi mnohdy ani neví, že zhotovit si kopii pro vlastní potřebu je jejich svaté právo, které je vykoupeno desátky zahrnutých v cenách médií, disků, tiskáren,… Cílem filmových a hudebních vydavatelství není férový a rovnoprávný vztah se zákazníky, ale situace, kdy zákazník zaplatí nejlépe dvakrát, jednou ve formě desátku a podruhé v ceně kopie.
Proto mají hoši z Pirátské zátoky moji plnou podporu, ač vlastně ani žádnou veřejnou P2P síť nepoužívám.

10 komentářů: „Když zvítězí prachy nad zdravým rozumem a právem“

 1. anonymous avatar
  anonymous

  Nori writes:Vaše argumentace není správná. Nebude se teď řadit ani kjedné straně, ale to, že lidé z Pirate Bay jsou svatoušci a srovnatelní s prodejci zbraní tvrzení chybné – naopak od zbraní, jejíž primární účel není vražda, ale obrana, je primární účel Pirate bay umožnění downloadu filmů – v tomto nemůžeme najít žádný dobrý účel, ani postranní. Stejné by to bylo například u člověka, který bude na svém webu shromažďovat linky na stránky s dětskou pornografiíí, přestože by se na ně sám nedíval.

 2. Sesivany avatar
  Sesivany

  Účel třeba nože je krájet a je už jen na uživateli onoho nože, zda s ním bude krájet chleba nebo souseda. Stejně tak The pirate bay slouží ke sdílení dat a je už jen na uživatelích, jestli budou sdílet autorsky chráněná nebo nechráněná data. To, že tam lidi sdílí především autorsky chráněná díla, není problém TPB, ale problém mezi uživateli a majiteli práv na ony díla. Ostatně podobně jako TPB funguje i Google. Jediný podstatný rozdíl mezi ním a TPB je v tom, že on s RIAA spolupracuje a zástupci TPB ne. Jenže tuto spolupráci zákon jinak nevynucuje.

 3. anonymous avatar
  anonymous

  Nori writes:Google vyhledává weby na základě uživatelských dotazů – není to narozdíl od Pirate Bay torrent tracker – samotné torrenty na googlu nenajdete, ale pouze torrent trackery. Toto nemůžeme dávat za chybu googlu – tyto výstupy samozřejmě může filtrovat, ale tohle již zavání tvrdou cenzurou, kterou ale již můžeme v blízké budoucnosti pocítit. Naopak Pirate bay nevyhledává všemožné torrenty napříč universem, ale jeho primárním účelem (ať sebemíň oficiálním) je hosting torrentů s ilegálním obsahem, jelikož je tento materiál pro něj nejvíce atraktivním. Zdali torrenty s ilegálním obsahem postují uživatelé, je vclku irelevantní. Pokud by vlastník webu dobrovolně nechal, ba dokonce podporoval velké množství svých uživatelů při sdílení dětské pornografie, přičemž by se jeho stránka stala hnízdištěm tohoto a podobných materiálů, potom zajisté jedná v rozporu jak s právem, tak i s morálkou. Na Pirate Bay docházelo 'pouze' k nižším přestupkům, ale stejně tak, ať už v jakékoliv míře, k tomuto rozporu docházelo. A proč tam vlastně nebyla sdílena dětská pornografie (možná byla, nejsem seznámen) – že by si vlastníci domény řekli, že to už je příliš? – i přes to, že považovali veškeré své konání za naprosto bezúhonné? Stejně tak můžeme hovořit i například o rapidshare.com – ti se avšak alespoň symbolicky snaží ilegální obsah odtraňovat, což se v případu Pirate Bay, předpokládám, nedělo.

 4. Sesivany avatar
  Sesivany

  1. Rozlišoval bych mezi tím mít někde data uložená a odkazovat na ně. Odkazuje na ně stejně tak Google, jako TPB. Jestli přímo nebo nepřímo, je v tomto případě irelevantní.2. Co to je ilegální obsah? Nic takového náš (a švédský tuším že taky) právní řád v souvislosti s autorskými právy nezná.3. Opět opakuju, že účel TPB je výměna a sdílení dat. Pokud vím, tak autoři nikde nevyzývají, aby k nim lidi chodili sdílet právě autorsky chráněná díla. 4. To, že torrenty na autorsky chráněná díla postují uživatelé, je právě relevantní hodně.5. To, že není na TPB dětská pornografie, je asi kvůli tomu, že se to prostě majitelům nelíbí a netolerují to, což je jejich právo. Když si založíte velké diskusní fórum bez cenzury a někdo vám tam postne třeba hakenkreuz, tak je čistě na vás, jestli ho vymažete nebo ne. Správný postoj, jaký k tomu může stát přistoupit, je ten, že dá soudní příkaz, aby byl daný obrázek smazán, a bude stíhat toho, kdo ho tam postnul. Stejný postup ostatně mohla praktikovat i RIAA. Jenže ta se rozhodla, že zničí celý torrent tracker místo likvidování jednotlivých torrentů, ne proto, že by to bylo správnější, ale protože to je pro ně pohodlnější.Stejně tak by mohl stát zakázat výrobu zbraní, místo toho, aby se policie honila za každou jednotlivou nelegálně drženou zbraní. Jenže ti, kdo ty zbraně zneužívají, by si našli jiné cesty, a tratili by na tom jen ostatní. Stejně tak u TPB, kdyby ho zavřeli, jen by se lidi přelili někam jinam.

 5. anonymous avatar
  anonymous

  Nori writes:

  1. Pokud tomu rozumím tak torrenty na PB jsou uloženy na jejich serveru, ale google sám na svých serverech torrenty neukládá.2. Ilegální obsah samozřejmě u nás i ve švédské legislative ukotven máme – a to software (Apliakce, Hry) je ilegální už pouze stahovat, a jiné (filmy, hudba, atd.) je ilegální šířit (což se při užívání torrentů děje). TPB sice pouze odkazuje na tento materiál (takže vpodstatě, asi, neporušuje zákon o šíření tohoto materiálu), ale napomáhá třetí straně (tedy uživatelům) k přístupu k tomuto materiálu. Tímto jsou minimálně spolupachatelem, a to jak podle zákona, tak morálně. Alegoricky můžu poukázat na dvorek bohatého pána, který pořádá srazy. Na těchto srazích budou hromadně znásilňováni děti, vraždění lidé aj. On sám nic nedělá, ale tím, že jim poskytuje prostory a pouze přihlíží porušuje zákon.3. Jak jsem již řekl, je jedno k čemu vyzývají, ale že tento fakt otevřeně tolerují.4. -||-5. Vypadá to, že jediný argument, co máte, je ten, že obsah který nasdílejí na server uživatelé je naprosto mimo kompetence majitele serveru. Ale je jedno, kdo materiál na server materiál nasdílel – je prostě tam, a majitel s tím musí něco dělat.

 6. Sesivany avatar
  Sesivany

  Když jsme u té vaší alegorie. Když tedy budou probíhat orgie, kde se budou znásilňovat a zabíjet lidi a někdo (Google) bude u cest rozmísťovat značky, odkazující na tuto akci, potrestán za to nebude?Ilegální obsah náš zákon samozřejmě nezná, u softwaru a databází jen zakazuje i vytváření kopií pro vlastní potřebu. Něco jako ilegální obsah je právní paskvil.S napomáháním byste to normálně u soudu v tomto případě daleko nedotáhl. Někteří "teoretici" na Internetu píšou, že už samotné stahování je napomáhání k trestnému činu – sdílení. Nikdo však na základě takového argumentu nebyl nikdy odsouzen a ani protipirátské organizace ho nepoužívají jako argument.Celý váš argument je postavený na tom, že poskytovatel služby by měl být zodpovědný za to, co se pomocí jeho služby děje. Myslíte, že byste s tímto argumentem plošně uspěl? Představte si např. telefonního operátora. Někdo si pomocí mobilu domluví přepadení banky. Bude onen mobilní operátor odsouzen za to, že to dopustil? Samozřejmě, že nebude. Nařizuje snad zákon operátům, aby preventivně monitorovali hovory a jakoukoliv nelegální činnost nahlásili nebo uťali? Samozřejmě, že ne. Dělají to jen na základě soudního příkazu.Jakékoliv takové restriktivní opatření jsou zaprvé zásahem do soukromí uživatele, který může být sám o sobě právně napadnutelný, a hlavně jsou v dnešní digitální době naprosto neúčinné. Ve službách jako jsou torrentové trackery, mobilní operátoři je tolik uživatelských akcí a dat, že prostě není v silách sebevětší firmy je všechny monitorovat. Proč není souzený třeba YouTube nebo Rapidshare? Tam je autorsky chráněného obsahu, až by člověk plakal. To, že alibisticky promažou pár procent, má hrát roli v tom, jestli budou odsouzení nebo ne?

 7. anonymous avatar
  anonymous

  Nori writes:

  Ano, proč není souzen Rapidshare, to opravdu netuším. Možná proto, že je pod švýcarským právem. Nicméně chápu, že právně je TPB jako mnoho jiných vpodstatě nedosažitelný, ale i přesto byl odsouzen. Kam ale mířím já, je, že TPB je vinen hlavně morálně. Ti chlápci samozřejmě dobře věděli, že TPB slouží hlavně ke sdílení ilegalního softwaru, a možná právě proto byli odsouzeni.Vyvstává tedy otázka, jestli vy stojíte za nimi protože jste prostě šokován, že byli taky jednou piráti odsouzeni, i přes to, že u nás (a všude jinde) je právo více jak zastaralé a podobné věci nedokáže účinně řešit (což ale neznamená, že tak je to správně), anebo jste naprosto přesvědčen, že TPB jednal jak morálně tak zákonně.Já jsem také překvapen, kam to švédská justice dotáhla a i mírně šokován. Leč mohu říct, že si za to hoši holt můžou sami.

 8. Sesivany avatar
  Sesivany

  Já jednání TPB nepovažuji za morální, taky jsem v článku psal, že něco jako torrentové trackery nebo Rapidshare nepoužívám. Myslím, že odpovědnost leží na samotných uživatelích.Na druhou stranu počínání TPB taky trochu chápu, protože protistrana se nechová o nic méně nemorálně. Zaprvné nejednou zcela záměrně uváděli veřejnost v omyl překrucováním zákonů. Zadruhé, jak už jsem psal v článku, zákonem si vynutili, aby lidé platili desátek do jejich pokladny z ceny každého datového nosiče a za ideální považují stav, kdy jim lidi zaplatí ještě jednou v ceně tzv. legální kopie. Kdyby to bylo všechno na dobrovolné bázi, tak neřeknu ani ň, ať si klidně nasadí cenu 10 tisíc za CD, ale oni si to vynucují zákonem, to je ten problém.Problém taky je, že lobby ze strany autorských organizací je tak vysoké, že své zájmy promítají do zákonů. Např. dříve platila ochrana díla v USA 14 let a mohla být prodloužena na dalších 14 let, nyní je to snad kolem 90 a pořád se prodlužuje. Přitom tak dlouhá ochrana postrádá jakýkoliv ekonomický smysl, současná hodnota příjmů z díla uskutečněných po 90 letech od vydání je naprosto mizivá a tudíž nijak nepřispívá k motivaci autora, což je považováno za jediný benefit této ochrany pro společnost.Nejde jen o prodlužování ochrany, ale i o další věci – v některých zemích už je zakázána kopie pro vlastní potřebu, u nás postavili mimo zákon vytvoření kopie pro vlastní potřebu, když člověk obejde nějakou ochranu, člověk si tak nemůže zálohu koupeného nosiče atd. atd. Jak říkám, problém je v tom, že autorské lobby promítá své zájmy do zákonů a de facto tak stanovuje, co je a co není "správné".Z tohoto důvodu TPB trochu chápu, hrají si na takové elektronické partyzány, kteří dělají protistraně naschváli.

 9. anonymous avatar
  anonymous

  Nori writes:A dělání naschválů není nejlpší řešení. Tím,l že je někdo hnusný neznamená, že se musím hnusným stát i já.

 10. fandys1 avatar
  fandys1

  Cetl jsem vase komentare:hura budeme soudit Google ze piratum a ostatnim neco takoveho dovoluje:jinak mame zastarale a kostrbate zakony ktere se hodi politikum a soudcum,a zda nekdo t.pir.anebo jiny,chce neco delat at si uvedomi nac a z jakehou duvodu to dela.Ruku na srdce kazdy z nas neco ma nelegalne stazene… a nekoho soudit nemohu kdyz neznam dopodrobna celou vec to nemohu,oni totiz nase media(radio Tv)nerekou nikdy celou pravdu jen to co se jim hodi!Ale timto se nechci nikoho zastavat.Proste je tady ve vsem bordel… !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *