Trip in Canada/Výlet v Kanadě

V pondělí definitivně opouštím kemp a končí tím má pracovní část mého pobytu v USA, mířím do Kanady. Jelikož po mně chce hodně lidí z hodně států zasílat informace o tom, jak se mi v Kanadě povede, rozhodl jsem se psát deník na mém blogu v angličtině (ano, měním moji krásnou češtinu za moji hroznou angličtinu 🙂 Omlouvám se všem rodilým mluvčím a lidem s lepší angličtinou než já). Toto je tedy na delší dobu poslední dvojjazyčný post.

On Monday, I'm definitely leaving the camp and a working part of my staying in the USA ends on that day, I'm heading to Canada. Because many people from many countries has wanted me to send them an information how I'm in Canada I decided to write a diary on my blog in English (yes, I changed my beautiful Czech for my terrible English 🙂 I apologize to native speakers and those who has better English than me). Thus this is the last bilingual post for a longer time.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *